لیست پزشکان مرکز

تعداد بازدید:۳۶۲۷
تخصص نام ونام خانوادگی
جراح عمومی فولادی
جراح عمومی ابراهیمی
جراح عمومی اکبری
جراح عمومی تورانی
جراح عمومی ابوترابی
جراح عمومی غفاری
ارتوپدی عامری
ارتوپدی عنایتی
ارتوپدی نادری
ارتوپدی مبصری
ارتوپدی خواجه مظفری
جراح مغز واعصاب اسماعیلی
جراح مغز واعصاب حاجی میر صادقی
جراح مغز واعصاب ابراهیم نیا
ارولوژی امینی
ارولوژی  حیدری پور
ارولوژی مقربیان
گوش،حلق،بینی بذری
گوش،حلق،بینی صفری
گوش،حلق،بینی صفایی
چشم امیر سرداری
چشم محمدی
چشم نیک پیام
بیهوشی نوریان
بیهوشی اسد پور
بیهوشی فرینام
بیهوشی اسدی
بیهوشی حسینی
بیهوشی رنجبر
بیهوشی تقوی
رادیو لوژی شیدایی
رادیو لوژی اردیانی
رادیولوژی جوکار
رادیو لوژی مکفی
جراح پلاستیک نوریان
جراح پلاستیک کاردر
پوست قدس
پوست بحرالعلومی
مسمومیت بیجندی
روماتولوژی توفان
روماتولوژی آقایانی
فوق تخصص ریه حاجی میر قاسمی
پاتولوژیست(آزمایشگاه) باباخانی
پاتولوژیست(آزمایشگاه) یارمحمدی
غدد ناظمی
غدد حیدری
داخلی نجفی 
داخلی بیکی 
داخلی پور حسینی
داخلی عبادی
داخلی فکری
داخلی پور یحیی
عفونی نزاکتی 
عفونی بینش
عفونی ولیخانی
قلب و عروق شیبانی
قلب و عروق ایزدی
قلب و عروق امیر سرداری
قلب و عروق پور مند
قلب و عروق هماتاش
قلب و عروق پورآریا
نرولوژی سالاری 
نرولوژی سعیدی
نرولوژی ابراهیمی
نفرولوژی عامریان
نفرولوژی رفیعی
روان آقایان
روان فرجام فر
روان محمد خانی
روان قادری
پزشکی هسته ای عابدی
پزشکی هسته ای شهلایی
طب اورژانس صیدآبادی
طب اورژانس جان محمدی
طب اورژانس نویانی
طب اورژانس امیری
طب اورژانس فرجی
طب اورژانس خدایار
طب اورژانس خرسند
طب اورژانس عباس زاده
طب اورژانس نساج
طب اورژانس عزیزالدین
داروخانه نوریان
پزشک عمومی عرب احمدی 
پزشک عمومی شکری 
پزشک عمومی مجیدی
پزشک عمومی سبحانی
پزشک عمومی عباسی فر
پزشک عمومی عبدالله جان
پزشک عمومی کر
پزشک عمومی امیری
پزشک عمومی متحدی
پزشک عمومی باقریان
پزشک عمومی یاسینی