لیست پزشکان مرکز

تعداد بازدید:۴۳۳۶۰
ردیف نام  خانوادگی نام رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
1 دکتر ابراهیمی مهدی جراحی عمومی دکتری تخصصی
2 دکتر ابراهیمی مغانی زهرا بیماری های مغزواعصاب دکتری تخصصی
3 دکتر اخیانی عبدالمهدی بیماری های عفونی دکتری تخصصی
4 دکتر اسمعیلی وسیه سری بابک جراحی مغزواعصاب دکتری تخصصی
5 دکتر اکبری جامی محمد جراحی عمومی دکتری تخصصی
6 دکتر امیدوار محمدحسن روماتولوژی فوق تخصص
7 دکتر امیری لرگانی حسین طب اورژانس دکتری تخصصی
8 دکتر امینی امین ارولوژی دکتری تخصصی
9 دکتر ایزدی آملی علی مداخله ای قلب وعروق (اینترونشن) فلوشیپ
10 دکتر باباخانی ابوالفضل پاتولوژی دکتری تخصصی
11 دکتر باقری ولمی کبری خون وسرطان بزرگسالان فوق تخصص
12 دکتر بذری عبدالرضا گوش وحلق وبینی دکتری تخصصی
13 دکتر بهرامیان آلاله روانپزشکی دکتری تخصصی
14 دکتر بینش احسان عفونی دکتری تخصصی
15 دکتر پورمند کامران مداخله ای قلب وعروق (اینترونشن) فلوشیپ
16 دکتر تقوی مهدیه سادات رادیولوژی دکتری تخصصی
17 دکتر تنها علی اصغر ارتوپدی دکتری تخصصی
18 دکتر توفان فاطمه روماتولوژی فوق تخصص
19 دکتر تورانی محمدرضا جراح عمومی دکتری تخصصی
20 دکتر جان محمدی فرحناز طب اورژانس دکتری تخصصی
21 دکتر جوکار فرزانه رادیولوژی دکتری تخصصی
22 دکتر حاجی میرصادقی سید محمد جراحی مغزواعصاب دکتری تخصصی
23 دکتر حاجی میرقاسمی مریم بیگم بیماری های ریه فوق تخصص
24 دکتر حاکمی برآبادی آرمان طب اورژانس دکتری تخصصی
25 دکتر حشمت دهکردی سیده شقایق بیهوشی دکتری تخصصی
26 دکتر حیدری محمد بیماری های داخلی دکتری تخصصی
27 دکتر حیدری پور اکبر ارولوژی دکتری تخصصی
28 دکتر خورسندکماچالی محمدرضا طب اورژانس دکتری تخصصی
29 دکتر رضائی لادن بیماری های قلب وعروق دکتری تخصصی
30 دکتر رضائی محمدعلی گوارش و کبد بالغین فوق تخصص
31 دکتر رفیعی هوفر نفرولوژی بالغین فوق تخصص
32 دکتر رمضانی جواد جراحی عمومی دکتری تخصصی
33 دکتر رنجبر احمد مراقبت های ویژه فلوشیپ فوق تخصص
34 دکتر سرخیل الناز بیماری های داخلی دکتری تخصصی
35 دکتر سعیدی مریم مغزواعصاب دکتری تخصصی
36 دکتر سلامی مجید خون وسرطان بزرگسالان فوق تخصص
37 دکتر سولدوزی نجات ریحانه پزشک عمومی دکتری
38 دکتر شرفی محمد جراح مغز و اعصاب دکتری تخصصی
39 دکتر شفیعی ثابت آذین روانپزشکی دکتری تخصصی
40 دکتر صالح نساج زهره طب اورژانس دکتری تخصصی
41 دکتر صفائی ساناز گوش وحلق وبینی دکتری تخصصی
42 دکتر طالبی مرجان بیماری های پوست دکتری تخصصی
43 دکتر عابدی جواد پزشکی هسته ای دکتری تخصصی
44 دکتر عامری محمود ارتوپدی دکتری تخصصی
45 دکتر عامریان منیره نفرولوژی بالغین فوق تخصص
46 دکتر عباس زاده مریم متخصص طب اورژانس دکتری تخصصی
47 دکتر عرب امیرحسین قلب وعروق دکتری تخصصی
48 دکتر عرب احمدی مهران رادیولوژی دکتری تخصصی
49 دکتر عزیزالدین شیما طب اورژانس دکتری تخصصی
50 دکتر علوی اصل مسعود جراح بیماری های چشم دکتری تخصصی
51 دکتر علی نژاد اسبوئی اکرم بیماری های قلب وعروق دکتری تخصصی
52 دکتر علیزاده کاسب علی متخصص طب اورژانس دکتری تخصصی
53 دکتر فتاحی دولت آبادی محب بیماری های مغزواعصاب دکتری تخصصی
54 دکتر فرجام فر مریم روانپزشکی دکتری تخصصی
55 دکتر قاسمی الهام روانپزشکی دکتری تخصصی
56 دکتر قاسمی سمیرا بیهوشی دکتری تخصصی
57 دکتر قربان پور سحر توانبخشی وطب فیزیک دکتری تخصصی
58 دکتر کاردر محمدحسین جراحی پلاستیک ترمیمی فوق تخصص
59 دکتر مجیدی حشمت الله دکترای حرفه ای پزشکی دکتری
60 دکتر محمدزاده کوثری حدیث پزشکی هسته ای دکتری تخصصی
61 دکتر مشتاقیون سیدعلی ارتوپدی دکتری تخصصی
62 دکتر معجنی فروغ داروسازی دکتری
63 دکتر مقربیان ناصر اندویورولوژی(ناباروری) فلوشیپ
64 دکتر ملکی میثم جراح بیماریهای چشم دکتری تخصصی
65 دکتر ملکی ناصر جراحی قلب فوق تخصص
66 دکتر نادری یحیی ارتوپدی دکتری تخصصی
67 دکتر ناظمی سپیده غددداخلی ومتابولیسم فوق تخصص
68 دکتر نزاکتی علیزاده احسان بیماری های عفونی دکتری تخصصی
69 دکتر نوریان محمدمهدی جراحی پلاستیک ترمیمی دکتری تخصصی
70 دکتر واحدی حمید گوارش و کبد بالغین فوق تخصص
71 دکتر واقفی فر سیدطراوت بیماری های پوست دکتری تخصصی
72 دکتر هماتاش سبا قلب وعروق دکتری تخصصی
73 دکتر یارمحمدی مریم پاتولوژی دکتری تخصصی
74 دکتر یکه سادات سید میثم مسمومیت (سم شناسی بالینی) فلوشیپ
پزشکان عمومی
75 دکتر اسماعیلی حانیه پزشک عمومی دکتری
76 دکتر حسن آبادی زهرا پزشک عمومی دکتری
77 دکتر سبحانی نژاد محمدصادق پزشک عمومی دکتری
78 دکتر سولدوزی نجات ریحانه پزشک عمومی دکتری
79 دکتر شاه محمدی زهرا پزشک عمومی دکتری
80 دکتر فیروزآبادی مرجان پزشک عمومی دکتری
81 دکتر متحدی محمود پزشک عمومی دکتری
82 دکتر مجیدی حشمت الله پزشک عمومی دکتری
83 دکتر نیک روش افسانه پزشک عمومی دکتری
84 دکتر یاسینی سیدعلی پزشک عمومی دکتری
 مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام حسین(ع) شاهرود (به روز رسانی: بهار1402)