لیست پزشکان مرکز

تعداد بازدید:۲۳۹۲۹

 

ردیف نام خانوادگی   نام رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
1 ابراهیمی   مهدی جراحی عمومی دکتری تخصصی
2 ابراهیمی مغانی   زهرا بیماریهای مغزواعصاب دکتری تخصصی
3 اسماعیلی   حانیه  پزشکی دکتری
4 اسمعیلی وسیه سری   بابک جراحی مغزواعصاب دکتری تخصصی
5 اکبری جامی   محمد جراحی عمومی دکتری تخصصی
6 امیدوار   محمدحسن روماتولوژی فوق تخصص
7 امیری لرگانی   حسین طب اورژانس دکتری تخصصی
8 امینی   امین ارولوژی دکتری تخصصی
9 ایزدی آملی   علی قلب وعروق
فلوشیپ اینتر ونشن
دکتری تخصصی
10 آقایان   شاهرخ روانپزشکی دکتری تخصصی
11 باباخانی   ابوالفضل پاتولوژی دکتری تخصصی
12 بیکی   حمیدرضا بیماریهای داخلی دکتری تخصصی
13 بینش   احسان عفونی دکتری تخصصی
14 پورمند   کامران قلب وعروق
فلوشیپ اینتر ونشن
دکتری تخصصی
15 توفان   فاطمه روماتولوژی فوق تخصص
16 جان محمدی   فرحناز طب اورژانس دکتری تخصصی
17 جانبازی علمداری   یاسمن پزشکی دکتری
18 حاجی میرصادقی   سید محمد جراحی مغزواعصاب دکتری تخصصی
19 حاجی میرقاسمی   مریم بیگم بیماریهای ریه فوق تخصص
20 حسن آبادی   زهرا پزشکی دکتری
21 حیدری   محمد بیماریهای داخلی دکتری تخصصی
22 حیدری پور   اکبر ارولوژی دکتری تخصصی
24 خورسند کماچالی   محمدرضا طب اورژانس دکتری تخصصی
27 رفیعی   هوفر نفرولوژی فوق تخصص
28 رنجبر   احمد مراقبت های ویژه فوق تخصص
29 سرخیل   الناز بیماریهای داخلی دکتری تخصصی
30 سعیدی   مریم مغزواعصاب دکتری تخصصی
31 سلامی   مجید خون وسرطان فوق تخصص
32 سولدوزی نجات   ریحانه پزشکی دکتری
33 شاه محمدی   زهرا پزشکی دکتری
34 شفیعی ثابت   آذین روانپزشکی دکتری تخصصی
35 شکری   فریبا پزشکی دکتری
36 شهلائی   شیرین پزشکی هسته ای دکتری تخصصی
37 شیبانی   حسین قلب وعروق دکتری تخصصی
38 شیدائی   حسین رادیولوژی دکتری تخصصی
39 صالح نساج   زهره طب اورژانس دکتری تخصصی
40 صفائی   ساناز گوش وحلق وبینی دکتری تخصصی
42 صیدآبادی   آرش طب اورژانس دکتری تخصصی
43 طالبی   مرجان پوست دکتری تخصصی
44 عابدی   جواد پزشکی هسته ای دکتری تخصصی
45 عامری   محمود ارتوپدی دکتری تخصصی
46 عامریان   منیره نفرولوژی فوق تخصص
47 عباس زاده   مریم متخصص طب اورژانس دکتری تخصصی
48 عرب احمدی   محمداسمعیل پزشکی دکتری
49 عزیزالدین   شیما طب اورژانس دکتری تخصصی
50 غفاری تویسرکانی   میترا جراحی عمومی دکتری تخصصی
51 فرجام فر   مریم روانپزشکی دکتری تخصصی
52 فرجی دانشگر   فهیمه طب اورژانس دکتری تخصصی
53 قاسمی   سمیرا بیهوشی دکتری تخصصی
54 کاردر   محمدحسین جراحی ترمیمی وپلاستیک فوق تخصص
55 مجیدی   حشمت الله دکترای حرفه ای پزشکی دکتری
56 مشتاقیون   سیدعلی ارتوپدی دکتری تخصصی
57 مقربیان   ناصر ارولوژی دکتری تخصصی
58 مکفی   میلاد رادیولوژی دکتری تخصصی
59 نادری   یحیی ارتوپدی دکتری تخصصی
60 ناظمی   سپیده غددداخلی ومتابولیسم فوق تخصص
61 نام آور   حمید طب ایرانی دکتری تخصصی
62 نزاکتی علیزاده   احسان بیماریهای عفونی دکتری تخصصی
63 نوریان   جواد هوشبری دکتری تخصصی
64 نوریان   محمدمهدی جراحی ترمیمی وپلاستیک فوق تخصص
65 نویانی   امیر طب اورژانس دکتری تخصصی
66 نیک پیام   مجید چشم پزشکی دکتری تخصصی
67 نیک روش   افسانه پزشکی دکتری
68 واحدی   حمید   فوق تخصص
69 واقعی تبار   رضا رادیولوژی دکتری تخصصی
70 ولیخانی   مریم بیماریهای عفونی دکتری تخصصی
71 هماتاش   سبا قلب وعروق دکتری تخصصی
72 یارمحمدی   مریم پاتولوژی دکتری تخصصی
73 یاسینی   سیدعلی پزشکی دکتری
74 یکه سادات   سید میثم متخصص سم شناسی بالینی دکتری تخصصی
بروز رسانی: مهر ماه 1401
روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام حسین(ع)شاهرود