اموزش و ارتقای سلامت

تعداد بازدید:۱۵۵۹

وب سایت اطلاع رسانی بیمارستانی، سیستمی مناسب برای تبادل اطلاعات و ایجاد ارتباط بین بیمار، بیمارستان و کادر درمانی محسوب می شود.

 


ماسک


سرطانسلامت مردانچهارشنبه سوری و عید نوروزمراقبت وبهداشت دست

 فشار خون