معرفی ریاست بیمارستان

تعداد بازدید:۳۴۹۴

 

 

 

جناب آقای دکتر ناصر مقربیان

ریاست محترم مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین علیه السلام