اخبار متحرک - آرشیو

برگزاری جلسه هیات رییسه دانشگاه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

برگزاری جلسه هیات رییسه دانشگاه

جلسه هیات رییسه دانشگاه با ریاست جناب آقای دکتر رضا چمن رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و حضور اعضای هیات رئیسه روز سه شنبه سیزدهم خردادماه سال جاری در دفتر ریاست برگزار گردید.

ادامه مطلب
مدیر امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خبر داد:

افزایش تعداد خودروهای ناوگان حمل و نقل دانشگاه برای ارائه خدمات بهتر به دانشجویان

مدیر امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات و کاهش تراکم دانشجویان در اتوبوس ها، تعداد خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی دانشگاه افزایش یافت.

ادامه مطلب