اخبار متحرک - آرشیو

توسعه برنامه بیماریابی و گسترش نمونه گیری از مبتلایان با جدیت در دستور کار این دانشگاه است.

توسعه برنامه بیماریابی و گسترش نمونه گیری از مبتلایان با جدیت در دستور کار این دانشگاه است.

دکتر رضا چمن رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در گفتگوی ویژه خبری سیمای استان سمنان روز پنج شنبه ۶ آذر ماه سال جاری خبردادو افزود :توسعه برنامه بیماریابی و گسترش نمونه گیری از مبتلایان و اطرافیان آنها با جدیت در دستور کار این دانشگاه می باشد

ادامه مطلب
نشست مشترک فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان با  رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

نشست مشترک فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گالری

نشست مشترک فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان با دکتر رضا چمن رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روز سه شنبه ۴آذر ماه سال جاری در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید

ادامه مطلب