کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

فرم گزارش تخلفات پژوهشی
 • گزارش تخلف پژوهشی به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و پژوهشگران در انجام پژوهش است و همزمان موجب دستیابی به مرجعیت علمی در کشور می گردد.
  به شما اطمینان می دهیم که موارد مطرح شده در این گزارش و هویت شما محرمانه خواهد ماند و فقط در کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه مطرح و نتایج آن از طریق شماره همراه اعلامی به اطلاع شما خواهد رسید. از دقت نظر و مسئولیت پذیری شما تشکر و قدردانی می کنیم. ضمنا تمامی دستور العمل ها و راهنماهای ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در لینک زیر در دسترس می باشد. https://shmu.ac.ir/research/fa/page/693
  0
 • مشخصات گزارش دهنده
  1
 • نام و نام خانوادگی گزارش دهنده*
  2
 • سمت/شغل*
  3
 • محل خدمت*
  4
 • 5
 • شماره تلفن همراه*
  6
 • شماره تلفن ثابت*
  7
 • مشخصات متخلف/ متخلفان
  8
 • نام و نام خانوداگی متخلف*
  9
 • شرح تخلف
  10
 • لطفا توضیحات کاملی در خصوص تخلف صورت گرفته ارائه نموده و هر گونه مصادیق مرتبط شامل فرم جمع آوری اطلاعات، شکایت بیماران، عکس و .... را بارگذاری فرمایید.
  11
 • گزارش و شرح تخلف*
  12
 • آپلود فایل* شواهد و مستندات (.jpg.pdf.png.gif.zip)
  13
 • تخلف گزارش شده در کدام گروه قرار می گیرد؟
  14
 • لطفا با توجه به نوع تخلف، مورد مربوطه را علامت بزنيد*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  ماده 1-1: نقض یا تخلف از مفاد کدهای اخلاقی حفاظت آزمودنی انسانی در پژوهش های علوم پزشکی منتج به آسیب های مادی، جسمی و یا معنوی به آزمودنی ها که به عمد یا به علت کوتاهی رخ دهد، عدم اخذ مجوز کمیته اخلاق، عدم اخذ رضایت آگاهانه از آزمودنی ها، نقض محرمانگی و افشای شرکت کنندگان.
  ماده 2-1: جعل شامل ساخت، ثبت و انتشار داده یا نتایج یک تحقیق به صورتی که تمام یا بخشی از داده نتایج مذکور اصلا وجود نداشته باشند.
  ماده 4-1: سرقت ادبی نوشته و یا اعتبار شخص دیگر شامل کپی کردن کامل یا بخشی از نوشته، مقاله و یا پروپوزال یک فرد دیگر بدون استناد و ارجاع مناسب به صاحب آن.
  ماده 5-1: نویسنده پنهان شامل حذف نام فرد یا افراد حائز شرایط نویسندگی، از فهرست اسامی نویسندگان در یک نوشته علمی در هنگام انتشار و یا انجام و انتشار نتایج برای دیگران بدون ذکر مشخصات مشارکت کنندگان در نوشته یا مقاله
  سایر
  15