درباره ما

تعداد بازدید:۶۰۴۳

تاریخچه حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

      تاسیس معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از اسفند ماه سال ۱۳۹۱ بوده است و جناب آقای دکتر محمد حسن امامیان عضو هیات علمی دانشکده بهداشت با حکم آقای دکتر اعرابی رییس دانشگاه  به سمت معاون تحقیقات و فناوری منصوب شدند. محل فیزیکی معاونت در طبقه اول ساختمان پزشکی واقع در سایت دانشگاه در میدان هفتم تیر در ۸ اتاق خلاصه شده و تعداد ۱۵ نفر تمامی قسمت ها را اعم از امور پژوهشی، مرکز تحقیقات دانشجویی، دفتر مجله دانش و تندرستی، دفتر مجله انگلیسی IJHS، امور رایانه در این طبقه واقع شده اند.

   معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با توجه به نقش انکار ناپذیر پژوهش در توسعه همه جانبه و به لحاظ موقعیت و نیاز فعلی کشور به تولید علم، مصمم است تا در راستای سیاست های پژوهشی کشور بستر مناسبی برای ظهور خلاقیت ها، کشفیات و ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیتهای پژوهشی فراهم کرده و نسبت به ایجاد، ترویج و تشویق فرهنگ فعالیتهای تحقیقاتی و انتشار این فعالیتها در قالب مقاله و کتاب در سطح کشوری و  بین المللی اقدام نماید. 

 در این راستا در نظر دارد، منابع اطلاعاتی، تحقیقاتی، علمی و تجهیزات دانشگاهی را به آخرین فناوریهای مورد نیاز روز مجهز نماید. این معاونت با فراهم آوردن تسهیلات لازم برای شرکت دانشجویان و اعضای هیات علمی در مجامع علمی داخلی و خارجی، برگزاری سمینارها در جهت تقویت بنیه علمی،  پژوهشی دانشگاه تلاش نماید. 

 

شرح وظایف معاون تحقیقات و فناوری

۱-اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری کتابخانه‌ها و بانکهای اطلاعاتی موسسه مطابق با مصوبات مقررات وایین نامه های مربوطه.

۲-برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقائ و افزایش سطح همکاری‌های علمی و بین المللی.

۳-اولویت بخشی به نوآوری درحوزه‌ی نظری و پژوهش‌های کاربردی و مورد نیاز کشور.

۴-توسعه تقویت و هدایت طرح‌های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش‌های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه‌های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور.

۵-کنترل و نظارت برفرایندهای پژوهشی موسسه براساس تقویم تعیین شده درطرحنامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی.

۶-مطالعات لازم درزمینه ارزشیابی فعالیتهای پزوهشی سالانه موسسه جهت ارائه به رئیس موسسه.

۷-ایجادارتباط لازم با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.

۸-همکاری در ارائه خدمات علمی فرهنگی و اجتماعی وبرگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی واجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دو موسسه و سایر موسسات.

۹-همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیر دانشگاهی.

۱۰-برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیآت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور {اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی دانشگاهی} برابر ضوابط مصوب.

۱۱-تهیه برنامه پژوهشی موسسه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلندمدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد: کارافرینی و پارک‌های علم و فناوری برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی موسسه.

۱۲-بررسی و ارزیابی فعالیت‌های موسسه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رییسه.

۱۳-شناسایی وتعریف موضوعات و برنامه های علمی-پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصص اعتبارلازم جهت تعامل علمی-پژوهشی حوزه دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی مناسب با حوزه تخصصی موسسه.

 

رسالت (Mission)

معاونت پژوهشی ما مصمم هستیم در راستای سیاست های پژوهشی کشور، با توسعه و تسهیل پژوهش و بکارگیری تمامی منابع موجود داخل و خارج از کشور، از طریق تولید دانش و ثروت و خلق فناوریهای نوین، بومی و نوپیشه ساز در جهت تامین، حفظ و ارتقاء سلامت انسانها بکوشیم.

 

چشم انداز (Vision)

معاونت پژوهشی قرارگیری در شبکه پژوهشی دانشگاههای بین المللی و نسل سوم ارزش ها

 

ارزش ها (Values )

1- حفظ ارزشهای اسلامی-انسانی و اخلاقی در پژوهش

2- توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در بکارگیری نتایج

3- ارج نهادن به جایگاه والای تحقیق و محققین

4- تحقیق بر اساس نیازهای جامعه جهانی و اولویتهای پژوهش اهداف

 

 اهداف (Goals)

1- ایجاد و توسعه مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان

2- افزایش تولید و ترجمان دانش در حوزه سلامت

3- جذب، تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی مرتبط با پژوهش، فناوری و نوپیشه سازی

4- تسهیل پژوهش و فرآیندهای مرتبط

5- توسعه همکاریهای ملی و بین المللی

کلید واژه ها: اهداف چشم انداز ارزشیابی برنامه استراتژیک بیانیه رسالت

آخرین ویرایش۲۴ تیر ۱۴۰۲