اعضای واحد ترجمان و تبادل دانش

تعداد بازدید:۶۶۹

رئیس مرکز

دکتر علی حسین زاده

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)

رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

پست الکترونیکی: a.hossein20@yahoo.com

کارشناسان واحد:

مریم عطائی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی:آمار

پست الکترونیک:

تلفن داخلی:۵۱۰

 

زهرا کردی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:اپیدمیولوژی

پست الکترونیک:

تلفن داخلی:۵۱۰

 

آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۴۰۱