شورای تخصصی پژوهشی و فناوری

تعداد بازدید:۴۴۳۱

به منظور تهیه و تدوین برنامه‌ها و اولویتهای پژوهشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و فراهم ساختن امکانات لازم برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی، شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه با ترکیب اعضای زیر تشکیل می گردد.

شورای تخصصی پژوهشی و فناوری
آقای دکتر حسین شیبانی رئیس دانشگاه
آقای دکتر بهزاد گرمابی   معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
آقای دکتر مرتضی محمدیون   قائم مقام ریاست در امور مشارکت های اجتماعی و خیریه های حوزه سلامت
آقای دکتر حمید واحدی معاون آموزشی دانشگاه
خانم دکتر فرحناز جان محمدی  سرپرست دانشکده پزشکی
آقای دکتر الله بخش جاوید  سرپرست دانشکده بهداشت
آقای دکتررضا جعفری  سرپرست دانشکده پیراپزشکی
آقای دکتر حسین ابراهیمی سرپرست دانشکده پرستاری
خانم دکتر شهربانو گلی  مدیر توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی
آقای دکتر حمید کلالیان مقدم عضو هیات علمی
آقای دکتر سعید ناظمی  رئیس اداره فناوری های سلامت
سرکار خانم ربابه زروج حسینی   سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
دکتر سید محمدمیررضایی  رییس مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت

             

            

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۴۰۲