شورای تخصصی پژوهشی و فناوری

تعداد بازدید:۳۷۲۵

به منظور تهیه و تدوین برنامه‌ها و اولویتهای پژوهشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و فراهم ساختن امکانات لازم برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی، شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه با ترکیب اعضای زیر تشکیل می گردد.

آقای دکتر رضا چمن                       رئیس دانشگاه

آقای دکتر محمد حسن امامیان          معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

آقای دکتر ابوالفضل باباخانی              قائم مقام ریاست در امور مشارکت های اجتماعی و خیریه های حوزه سلامت

آقای دکتر حمید واحدی                   معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر مهدی میرزایی                 سرپرست دانشکده پزشکی

آقای دکتر الله بخش جاوید                سرپرست دانشکده بهداشت

آقای دکتر امیر آتشی                       سرپرست دانشکده پیراپزشکی

آقای دکتر حسین ابراهیمی                سرپرست دانشکده پرستاری

آقای دکتر علی اکبر رودباری              مدیر توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

آقای دکتر حمید کلالیان مقدم           عضو هیات علمی

آقای دکتر امیر نویانی                      عضو هیات علمی

آقای دکتر سعید ناظمی                   رئیس اداره فناوریهای سلامت

سرکار خانم ربابه زروج حسینی           سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 دکتر سید محمدمیررضایی               رییس مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت 

آخرین ویرایش۱۸ آذر ۱۳۹۸