نتایج ارزشیابی

تعداد بازدید:۹۴۸

نتایج ارزشیابی سال ۹۸ (کسب رتبه اول در منطقه یک آمایش و دانشگاه های تیپ ۳، و رتبه هشتم در بین همه دانشگاه های علوم پزشکی)

نتایج ارزشیابی سال ۹۷

نتایج ارزشیابی سال ۹۶

نتایج ارزشیابی سال ۹۵

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۴۰۲