پرسشنامه ها و فرم ها

تعداد بازدید:۹۲۲۵

قابل توجه پژوهشگران گرامی؛ لطفا در زمان تکمیل و ارسال هر یک از فرم ها و پرسشنامه های زیر از فونتB-Nazanin با اندازه ۱۲ استفاده نمائید.    

۱ ۲ نوع سند عنوان جلسه ای که در آن مطرح می گردد.
پروپوزال طرحهای مطالعات کیفی  شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه- شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی- شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
پروپوزال طرحهای کمی، توصیفی- تحلیلی و غیر کارآزمایی بالینی  شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه- شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی
پروپوزال طرحهای پژوهش در سیستم بهداشتی (HSR) هیات رئیسه دانشگاه
چارچوب راهنمای پروپوزال مرور سیستماتیک شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه
پروپوزال طرحهای تحقیقات دانشجویی شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها
پروپوزال طرحهای مرکزتحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت
فرم معرفی نماینده مجریان طرح تحقیقاتی تمامی شوراهای معاونت تحقیقات و فناوری
  راهنمای تهیه پروتکل مطالعات کارآزمایی بالینی شورای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه
پروپوزال طرحهای مطالعات کارآزمایی بالینی شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه- شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی- شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
چک لیست مدارک لازم برای بررسی طرح در شورای اخلاق شورای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه
پروپوزال محصول محور  شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه
  پروپوزال اصلی طرح های علوم پایه  

 

 

فرم درخواست شرکت در همایشهای خارج از کشور

فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی

فرم رعایت حقوق معنوی دانشگاه در طرح های پژوهشی سایر دانشگاه
فرم رضایت آگاهانه ویژه مطالعات گزارش موردی
الگوی تهیه ییوست ترجمان دانش

 

آخرین ویرایش۰۷ بهمن ۱۴۰۲