مجلات دانشگاه

تعداد بازدید:۶۳۲۰

مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی

درباره نشریه:

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به منظور بالا بردن سطح آگاهی و نیز آموزش و انتقال مفاهیم علمی و پژوهشی انجام شده به سایر همکاران از سال ۱۳۸۵ اقدام به انتشار مجله حاضر نموده است. مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی به‌صورت فصلنامه و به زبان فارسی و خلاصه انگلیسی منتشر می‌گردد و دارای رتبه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور می‌باشد.  

زمینه های موضوعی مجله:

مقالات علوم پایه پزشکی در زمینه های کالبدشناسی، بافت‌شناسی، آناتومی ماکرو، جنین‌شناسی، بیوشیمی، تغذیه، میکروب‌شناسی، باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمنی‌شناسی، انگل‌شناسی، فیزیولوژی، فیزیک پزشکی، پرتوشناسی تشخیصی، پزشکی هسته ای، رادیوبیولوژی، محافظت از پرتو، ژنتیک پزشکی و آسیب‌شناسی.

مقالات قابل پذیرش به ترتیب اولویت شامل: مقالات اصیل پژوهشی مربوط به مطالعات کوهورت، مداخله‌ای، کارآزمایی بالینی، تجربی، مقالات تحلیلی، اپیدمیولوژیک و مقالات توصیفی می‌باشد.

 The International Journal of Health Studies

The International Journal of Health Studies (The Official Journal of Shahroud University of Medical Sciences) intends to publish an open-access, online-only issue on health studies. It is a peer-reviewed, scientific publication that welcomes the submission of original, previously unpublished manuscripts directed to both clinical and basic sciences studies.

The International Journal of Health Studies publishes Original Articles, Brief Reports, Perspectives, Editorials and Correspondence. Manuscripts are accepted with the understanding that they have not been and will not be published elsewhere substantially in any format.

IJHS is accredited as a Scientific Research Journal by the Ministry of Health and Medical Education of the Islamic Republic of Iran (Medical Journals Commission).

      

 

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹