مدیریت توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

تعداد بازدید:۶۲۳۵

مسئولیت ها و وظایف:

۱- توسعه پژوهش با تاکید بر اولویتهای پژوهشی و پژوهشهای نافع

۲- ارتقاء وضعیت فناوری و توسعه شرکتهای دانش بنیان

۳- افزایش کمی و کیفی مراکز تحقیقاتی و واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستانها

۴- توسعه پژوهشهای دانشجویی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب

۵- افزایش همکاریهای علمی بین المللی

۶- روان سازی فرایندهای بررسی، تصویب و اجرای پروپوزالهای پژوهش

۷- توسعه اخلاق در پژوهش و رعایت همه استانداردهای ملی و بین المللی

۸- بهبود وضعیت مجلات دانشگاه در زمینه نمایه شدن در بانکهای معتبر.

۹- حمایت از مطالعات همگروهی اجرا شده در دانشگاه

۱۰- افزایش همکاریهای علمی اعضای هیات علمی بالینی و کاهش درصد افرادی که صفر یا یک مقاله دارند.

کلید واژه ها: مدیریت توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۹