واحد ترجمان و تبادل دانش

تعداد بازدید:۶۸۳

امروز نظام مراقبت سلامت در سراسر دنیا با چالش چگونگی پر کردن موثر شکاف بین آنچه می‌دانیم و آنچه عمل می‌کنیم روبرو است. حلقه مفقوده برای پر کردن شکاف بین دانش و عمل "ترجمان دانش" می‌باشد. ترجمان دانش عبارت است از " تولید، تبادل، تلفیق و کاربرد صحیح دانش از نظر اخلاقی در نظام پیچیده تعاملات بین پژوهشگران و مصرف‌کنندگان، جهت تسریع در کسب منافع حاصل از تحقیق از طریق بهبود سلامت، خدمات و محصولات مؤثرتر، و تقویت نظام بهداشت و درمان. در حقیقت ترجمان دانش شامل فعالیت‌های انتقال تحقیقات از آزمایشگاه‌ها، مجلات و کنفرانس‌های علمی  به دست افراد و سازمان‌هائی است که می‌توانند از آن‌ها استفاده عملی نمایند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های انتقال دانش از دانشگاه و مراکز پژوهشی به کاربران، شناسائی همه‌جانبه مخاطبان، و سپس ترجمان یافته‌های پژوهشی به زبان مخاطبان، ذینفعان و کاربران است.

برای این منظور مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت جلوگیری از جزیره‌ای عمل کردن علم و صنعت و افزایش تعامل بین دانشگاه و سازمان‌های مرتبط در جامعه اقدام به طراحی و ایجاد پایگاه یکپارچه انتشار نتایج پژوهش‌های سلامت کشور نموده تا از این طریق بستری را برای مدیریت دانش و کاربردی نمودن پژوهش‌های سلامت کشور  فراهم آورد.

برای این منظور در هر دانشگاه علوم پزشکی یک کارشناس جهت کاربست نتایج طرح‌های تحقیقات سلامت تعیین و برای ثبت نام در سامانه پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور  معرفی می‌گردد. پس از تائید توسط کارشناس مرکز، کارشناس مربوطه موظف است پیام و خبرهای قابل انتشار را از تمامی طرح‌های پژوهشی اتمام یافته دانشگاه تهیه و در سامانه یکپارچه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور  بارگذاری نماید که پس از تائید از سوی کارشناس مرکز پیام طرح‌ها نمایش داده می‌شود

آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۴۰۱