معرفی واحد ترجمان و تبادل دانش

تعداد بازدید:۴۱۳

امروزه با وجود رشد فزاینده تولیدات علمی و هزینه‌های بسیاری زیادی که برای انجام پژوهش‌ها در عرصه‌های مختلف کشور صورت می‌گیرد، هنوز شاهد هستیم که در سطوح مختلف تصمیم‌گیری، بسیاری از تصمیمات مبتنی بر شواهد علمی نبوده  و  یا در استفاده از شواهد به بومی‌سازی توجه نمی‌شود. به عبارت دیگر، شکاف بسیار عمیقی بین پژوهش‌های دانشگاهی و عرصه استفاده از نتایج آن‌ها وجود دارد. در این ارتباط دانشگاه‌ها به عنوان مهم ترین منابع تولید دانش باید با سازمان­‌های مصرف کننده­ این دانش ارتباط مناسبی داشته باشند تا از این طریق بتوانند در انتقال موثر دانش به آن‌­ها اقدام کنند. از این‌رو، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، جهت تشویق اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه به انجام پژوهش‌های تقاضا محور، با هدف کاربردی نمودن تولیدات علمی دانشگاه  برای مصرف‌کنندگان دانش از قبیل بیماران، مردم، سیاست‌گذاران، ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی، تولید کنندگان، صاحبان صنایع، فناوران و سایر مخاطبان اقدام به ایجاد واحد ترجمان و تبادل دانش نموده است.

آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۴۰۱