مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و شبکه های پژوهشی

تعداد بازدید:۲۹۸۳

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش دانشگاه با همکاری محققان و کارشناسان در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه، اقدام به بهبود و تقویت زیرساخت های پژوهشی می نماید. همچنین با اطلاع رسانی و در اختیار گذاشتن دسترسی به منابع الکترونیک، امکان بهره برداری از آخرین اطلاعات علمی و پژوهش های انجام شده را برای محققین فراهم می نماید. علاوه بر این کلیه مسایل و موارد مربوط به علم سنجی اعضای محترم هیات علمی در سایت کشوری علم سنجی را پیگیری نموده و ارتباط با کتابخانه ها را جهت بروز رسانی منابع آنها پیوسته در دست اقدام دارد تا با انجام این فعالیت ها بتواند توان و قدرت علمی دانشگاه را ارتقاء دهد.

آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۳۹۶