اطلاعات تماس ستاد دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتداخلی مستقیم
-آقای دکتر حسین زادهمعاونت تحقیقات و فناوری510-
-خانم دکتر خرم روز و خانم دکتر فردید و خانم زارعمعاونت تحقیقات و فناوری-32394091
-دکتر میررضایی و خانم دکتر صادقیانمعاونت تحقیقات و فناوری51332394091
-آقای نوروزیان و آقای دکتر عزیزیمعاونت تحقیقات و فناوری210-
-آقای گرزینکتابخانه224-
-آقای شکاری و جعفریکتابخانه228-
-میز اماناتکتابخانه225-
-دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگیمعاونت دانشجویی و فرهنگی237-
-خانم صالحیانمعاونت دانشجویی و فرهنگی120-
-آقای ایثاریمعاونت دانشجویی و فرهنگی118-
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۹