اطلاعات تماس ستاد دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتداخلی مستقیم
-خانم عربحوزه ریاست109-
-خانم غلامیحوزه ریاست312-
-دفتر حراستحوزه ریاست310-
-روابط عمومیحوزه ریاست306-
-دفتر نهاد همکفحوزه ریاست12832394938
-دفتر نهاد طبقه اولحوزه ریاست43532390746
-دفتر حقوقیحوزه ریاست615-
-دبیرخانه مرکزیحوزه ریاست536-
-بازرسیحوزه ریاست313-
-دبیرخانه هیأت امناحوزه ریاست613-
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۹