اطلاعات تماس ستاد دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتداخلی مستقیم
-دکتر باباخانیحوزه ریاست316-
-آبدارخانهحوزه ریاست309-
-خانم دکتر غلامیحوزه ریاست--
-آقای سعادت و آقای احمدیامور مالی58032393810
-خانم شجاعی و خانم حیدریامور مالی234-
-خانم رزازان و خانم صداقت و خانم امین هراتیامور مالی410-
-دفترامور بین المللامور بین الملل22632391609
-دکتر یعقوبیامور بین الملل312-
-خانم رسولی و اقای حیدریامور عمومی207-
-کارپردازیامور عمومی111-
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۱۵ مورد.

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۴۰۰