دفتر ثبت اختراع و مالکیت معنوی

تعداد بازدید:۶۷۲

کمیته ابداعات و اختراعات بر حسب ضرورت در مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت جهت بررسی موضوعات ارائه شده به عنوان اختراع تشکیل می گردد؛ تا در خصوص امکان بهره مندی افراد بواسطه اختراع جهت استفاده از آیین نامه استعداد درخشان و یا آیین نامه استفاده از نخبگی یا آیین نامه ارتقای هیأت علمی اعلام نظر نماید.

فرم های لازم جهت کمیته ابداعات واختراعات وزارت بهداشت

 

متقاضیان محترم ارزیابی اختراع (ارتقای اعضای هیات علمی یا استعداد درخشان) با توجه به فایل راهنما نسبت به تکمیل فرم های مشخصات فردی و ثبت تقاضا اقدام نمایید.

نکته: به منظور استفاده از امتیاز استعداد درخشان، کسب حداقل نمره 65 در ارزیابی اختراع مورد نیاز است که لازمه آن کسب امتیازهای لازم از شاخص TRL (سطح آمادگی فناوری، وضعیت بازار و امتیاز فناورانه) است. لذا تنها با ارائه گواهی ثبت اختراع، کسب امتیاز لازم کفایت نمی کند.  متقاضیان می بایستی که پس از اخذ مجوز، تأییدیه، ساخت نمونه آزمایشگاهی و پروتایپ اقدام به درخواست ارزیابی اختراع نمایند.

نکته: ارسال کلیپ تصویری نقش بسیار مهمی در ارزیابی اختراعات در جلسه کمیته داوری دارد. لذا سعی شود کلیپ ها با کیفیت، حداکثر 5 دقیقه و حجم متوسط (که قابل ارسال توسط ایمیل باشد) ارسال گردد.

نکته:فرم های تکمیل شده مشخصات فردی و فرم تقاضا به صورت فایل word ارسال گردد.

کلید واژه ها: مالکیت فکری کمیته ابداعات و اختراعات

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۱