سنتز و مشخصه ‌یابی  اکسید گرافن...

تعداد بازدید:۱۶۸

سنتز و مشخصه ‌یابی اکسید گرافن، اکسید گرافن کاهش یافته و اکسید گرافن کربوکسیله دارای  خاصیت آنتی میکروبی است
اکسید گرافن بعنوان یک ماده ضد باکتری قوی آزمایشات ضد میکروبی مشاهده نشان داد که این نانومواد خاصیت ضدمیکروبی خوبی بخصوص در مقابل باکتریهای گرم مثبت دارند همچنین فرم کربوکسیله اکسید گرافن بیشترین خاصیت ضد میکروبی را دارد. تستMTT نیز نشان داد که اکسید گرافن در غلظتهای کم (10 µg/ml)
درصد بقای سلولی خوبی را دارد. نتایج این مطالعه قابل استفاده جهت تهیه فرمولاسیونهای دارویی و مواد ضد عفونی کننده بر پایه آب می باشد. همچنین نتایج این مطالعه در سطح جامعه می تواند از طریق کاهش و یا کنترل عفونتهای باکتریایی باعث افزایش سطح سلامت افراد جامعه گردد.

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۴۰۱