معرفی مدیر توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

تعداد بازدید:۲۳۹۸
معرفی مدیر توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

 نام و نام خانوادگی:

شهربانو گلی

 مدرک و رشته تحصیلی:

  دکتری تخصصی آمار حیاتی 

 مرتبه علمی:

 استادیار

تلفن ۰۲۳-۳۲۳۹۴۴۹۹
رزومه تخصصی در زمینه مدیریت پسماند CV

 

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۳۹۹