معرفی مدیر توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

تعداد بازدید:۳۵۸۳
معرفی مدیر توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

 نام و نام خانوادگی:

شهربانو گلی

 مدرک و رشته تحصیلی:

  دکتری تخصصی آمار حیاتی 

 مرتبه علمی:

 استادیار

تلفن ۰۲۳-۳۲۳۹۴۴۹۹
رزومه تخصصی CV
پست الکترونیک: sh.goli@shmu.ac.ir

 

کلید واژه ها: مدیر توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی معرفی

آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۳۹۹