کتاب های منتشر شده

تعداد بازدید:۳۰۶۸

کتابهای منتشر شده

ردیف

عنوان

  

۱

اولویت های نظام سلامت

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۲

مصون سازی (اپیدمیولوژی و واکسیناسیون بیماریهای قابل پیشگیری)

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۳

شرحی بر اولویت های نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۴

مهارت فراگیری زبان انگلیسی

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۵

راهنمای یادگیری(آماده سازی و کاربرد آن در آموزش پزشکی)

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۶

طراحی کاربرد و تحلیل پژوهش های کیفی در حوزه سلامت و علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۷

رادیواکولوژی و مواجهه شغلی و محیطی

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۸

محاسبه دوز داروها در پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۹

اصطلاحات روان پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۱۰

راهنمای فناوری آوریهای سیستم های آب رسانی در اجتماعات کوچک

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۱۱

مجموعه سوالات جراحی همراه با پاسخ تشریحی

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۱۲

بهداشت مادر و کودک

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۱۳

مهارت‌های یادگیری

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۱۴

تمرینات تعادل و استقامت در سالمندان

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۱۵

آناتومی، بافت شناسی و جنین شناسی- دستگاه قلبی و عروقی- با رویکرد آموزش نوین پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۱۶

نقشه جامع علمی سلامت

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۱۷

سیمای سلامت (منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود)

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۱۸

راهنمای عملی برای پیشگیری از زایمان طولانی (بر مبنای الگوی سازمان جهانی بهداشت)

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۱۹

آنچه لازم است راجع به سرطان پستان بدانید

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۲۰

آناتومی، بافت شناسی و جنین شناسی- دستگاه عصبی- با رویکرد آموزش نوین پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 

 

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۶