پرسشنامه سنجش فرهنگ ایمنی بیمار(HSOPSC)

۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۹:۵۷ فرم ها
به دلیل اهمیت بالای تکمیل شدن این فرم ،برای افرادی که اطلاعات آن را تکمیل میکنند تشویقی در نظر گرفته میشود، لذا در صورت تمایل نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید.

هدف:سنجش وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از ابعاد مختلف ( تناوب گزارش دهی رخداد ها ، درک کلی از ایمنی بیمار، انتظارات و اقدامات مدیریت در راستای ایمنی بیمار ، یادگیری سازمانی ، کار تیمی درون واحدهای ، بازبودن مجاری ارتباطی ، ارتباطات و ارائه ی بازخورد درمورد خطاها ، پاسخ غیر تنبیهی در قبال رویداد خطا ، مسائل مربوط به کارکنان ، حمایت مدیریت از ایمنی بیمار ، کار تیمی مابین واحدهای سازمانی ، تبادل و انتقال اطلاعات )

 

ثبت فرم


نظر شما :

سمانه فزونی ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۰:۳۴
عالیه
سهیلا ستاری وند ۰۷ آذر ۱۳۹۸ | ۱۱:۵۶
سنجش فرهنگ ایمنی