موقعیت مکانی بیمارستان

تعداد بازدید:۹۶۶

 

نشانی: سمنان، شاهرود، خیابان امام خمینی (ره)، انتهای ۲۸ متری باغزندان، حد فاصل میدان امام حسین(ع) و میدان شفا، بیمارستان امام حسین (ع)

https://link9.ir/KAFz0