معرفی مدیران بیمارستان

تعداد بازدید:۲۸۰۹

معاون توسعه بیمارستان: جناب آقای دکتر فیض الله ابراهیم نیا    

متخصص جراح مغز و اعصاب و بورد تخصصی

 

 


1a2.jpg

 

معاون درمان بیمارستان : جناب آقای دکتر  علی نجفی

 

 

 


معاون آموزش بیمارستان : سرکار خانم دکتر توفان

 

 

 

 

 


 

w18.jpg

مدیر دفتر پرستاری : سرکار خانم صدیقه رضوانی

سوابق تحصیلی: لیسانس پرستاری

فوق لیسانس مدیریت نیروی انسانی

سوابق اجرایی: سرپرست دفتر پرستاری

19 سال سابقه پرستاری

 


 

 

 

مدیر امور مالی : جناب آقای جواد رحیمی

 

 

 

 


 

images/stories/img_0035.jpg

 مدیر بهداشت عمومی : جناب آقای مهندس ابراهیم عباسی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه تهران

سوابق اجرایی: کارشناس بهداشت محیط میامی و کلاته های غربی و شرقی

سرپرست مرکز بهداشتی درمانی میامی

مدیر خدمات و پشتیبانی بیمارستان امام حسین (ع)

مسئول فیزیکی بهداشت بیمارستان امام حسین (ع) 85 تا 92

مدیر بهداشت عمومی بیمارستان

سرپرست اداره پشتیبان و امور حرفه ای بیمارستان

 


 

مدیردفترخدمات پشتیبانی : جناب آقای مهندس محمد رضا علیپوری

سوابق تحصیلی: کارشناسی تغذیه و رژیم درمانی

سوابق اجرایی:مسئول روابط عمومی بیمارستان

مسئول کمیته رفاهی بیمارستان

مسئول رسیدگی به شکایات بیمارستان

مشاور تغذیه ورژیم درمانی

 


 

 

مدیر ارزشیابی و اعتبار بخشی: جناب آقای دکتر هادی حبیبی