آرشیو اخبار

به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

راه اندازی اولین مرکز سونوگرافی سرپایی در پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

اولین مرکز سونوگرافی سرپایی در پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بعد از سالها تعطیلی مجددا راه اندازی شد.

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

افتتاح اتاق تکامل کودک(تست بیلی) توسط معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

اتاق تکامل کودک(تست بیلی) توسط دکتر صید آبادی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و با حضور دکتر مصری پور علویجه ، ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان میامی

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

برگزاری نشست هماهنگی واگذاری زمین تنیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

نشست هماهنگی واگذاری زمین تنیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود به بخش خصوصی با حضور دکتر محسن مهرابی سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی و مرتضی محمدیون مشاور رئیس دانشگاه در امور مشارکت های اجتماعی در دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار شد.

ادامه مطلب