دومین فراخوان کمک به دوره های پسا دکتری

۱۰ مهر ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰ کد : ۴۹۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۱۳
دومین فراخوان سال جاری جهت کمک به راه اندازی دوره های پسا دکتری از افراد واجد شرایط در سطح کشور حمایت مالی تا ۲۵۰ میلیون ریال برای هر نفر / دوره به عمل آورد.

 به منظور شرکت در این برنامه، لازم است فرد متقاضی شرکت در دوره پسادکترا یک طرح تحقیقاتی مصوب در دانشگاه مربوطه و در نتیجه تضمین حمایت مالی از پروژه توسط دانشگاه را داشته باشد. با توجه به رقابتی بودن این سهمیه سابقه پژوهشی استاد، فرد داوطلب و کیفیت طرح تحقیقاتی در فرآیند اختصاص بودجه حائز اهمیت خواهد بود.

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد طی دومین فراخوان سال جاری جهت کمک به راه اندازی دوره های پسا دکتری از افراد واجد شرایط در سطح کشور حمایت مالی تا ۲۵۰ میلیون ریال برای هر نفر / دوره به عمل آورد ضمنا این حمایت مالی در صورت تصویب طرح تحقیقاتی فرد در دانشگاه مربوطه و توسط همان دانشگاه به عمل خواهد آمد.

خواهشمند است مدارک زیرجهت بررسی های اولیه حداکثر تا تاریخ ۱۵/ ۰۹/ ۱۳۹۵به این معاونت ارسال گردد:

1.       گواهی مربوط به مدرک فارغ التحصیلی داوطلب

2.       کپی شناسنامه داوطلب سن داوطلب کمتر از ۴۰ سال

3.       تصویر h-index محقق اصلی (استاد راهنما) بر اساس  scopus ( شایان ذکر است h-index استاد راهنما باید مساوی یا بالاتر از ۱۵ باشد.)

4.       کپی قراداد طرح تحقیقاتی دانشگاه با محقق اصلی

5.       cv اساتید و داوطلبین آن دانشگاه به همراه عنوان و اطلاعات طرح تحقیقاتی مصوب طبق فرم پیوست (انگلیسی یا فارسی )( فرم ها با فرمت pdf ارسال شود)
جهت انجام داوری ضروری است مدارک بصورت الکترونیک ارسال شود. نتیجه نهایی نیمه دوم بهمن ماه اعلام خواهد شد.

 

کلید واژه ها: دوره پسادکترا


نظر شما :