اخبار

کارگاه آموزشی" اخلاق در انتشار آثار پژوهشی"

کارگاه آموزشی" اخلاق در انتشار آثار پژوهشی"

کارگاه آموزشی" اخلاق در انتشار آثار پژوهشی" توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با تدریس جناب آقای دکتر احسان شمسی گوشکی، دانشیار اخلاق پزشکی سه شنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ الی ۱۲ ویژه اساتید، پزشکان و دانشجویان برگزار می گردد.

ادامه مطلب
برگزاری اولین وبینار ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

برگزاری اولین وبینار ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

اولین وبینار ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با همکاری انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران با موضوع گزارش نتایج مطالعه ملی پایش پیامدهای بعد از واکسیناسیون کوویدـ۱۹ در ایران با هدف کاربردی نمودن تولیدات علمی دانشگاه برای مصرف‌کنندگان دانش روز چهارشنبه ۱۹ مرداد ماه سال ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن پورسینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد.

ادامه مطلب
اولین دوره مدارس تابستانه هوش مصنوعی در علوم پزشکی

اولین دوره مدارس تابستانه هوش مصنوعی در علوم پزشکی

اولین دوره مدارس تابستانه هوش مصنوعی در علوم پزشکی با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و انستیتو پاستور ایران طراحی وتدوین شده است که در مرداد ماه سال جاری با عنوان مدارس تابستانه هوش مصنوعی در علوم پزشکی برای اولین بار در ایران برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
سلسله وبینارهای جوانی جمعیت

سلسله وبینارهای جوانی جمعیت

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با مشارکت مراکز تحقیقات و پژوهشکده های کشور در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده سلسله وبینارهای جوانی جمعیت برگزار می نماید:

ادامه مطلب