انتشار نخستین مستند کرونا از تجارب ایران در شرایط کرونا

۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۹:۵۰ کد : ۵۹۲۹ اخبار
تعداد بازدید:۳۱
نخستین مستند کرونا با همکاری جمع زیادی از همکاران، صاحب نظران و مدیران وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های همکار با وزارت بهداشت منتشر شد و این مجموعه شامل تجارب ایران از سیاست ها، فرصت ها و چالش های نظام سلامت ایران تا پایان فروردین ماه امسال است.
انتشار نخستین مستند کرونا از تجارب ایران در شرایط کرونا

این گزارش مستند با اهدافی مانند گزارش عملکرد مدیریت بحران، توانمندی ها، نقاط ضعف، فرصت ها و چالش های نظام سلامت ایران در مقابله با بیماری کووید19 و بهره گیری در شرایط اضطراری آینده، به اشتراک گذاری درس آموخته های این بیماری با سایر کشورها و سازمان های بین المللی، استفاده از مستندات و درس آموخته ها برای ارتقای دانش، نگرش در مدیریت بحران و به اشتراک گذاری تجارب  استانها با تکیه بر کارآیی، عدالت و کیفیت خدمات ارائه شده و اثربخشی آن است.

مستند کرونا

کلید واژه ها: کرونا کویید-۱۹ مستند


نظر شما :