معرفی سامانه ارزیابی اثربخشی پژوهش های سلامت

۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۳ کد : ۶۰۵۵ اخبار
تعداد بازدید:۵۵
بدینوسیله سامانه ارزیابی اثربخشی پژوهشهای سلامت به آدرس https://rie.research.ac.ir جهت بارگذاری مستندات لازم طبق آیین نامه و فرم مربوطه، معرفی می گردد.
معرفی سامانه ارزیابی اثربخشی پژوهش های سلامت

 پیرو اطلاعیه آغاز برنامه ارزشیابی تاثیرات پژوهش های انجام شده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و دعوت از پژوهشگران برای معرفی طرح های اثرگذار، بدینوسیله سامانه ارزیابی اثربخشی پژوهشهای سلامت به آدرس https://rie.research.ac.ir  جهت بارگذاری مستندات لازم طبق آیین نامه و فرم مربوطه، معرفی می گردد. خواهشمند است در موعد مقرر نسبت به بارگذاری مستندات لازم اقدام فرمایید.
در صورت نیاز به  کسب اطلاعات بیشتربا شماره ۳۲۳۹۴۴۹۹ تماس حاصل نمایید.

 مهلت بارگذاری مستندات: تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ 

پیوست ها:
پروتکل برنامۀ ارزشیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران بر اساس شاخص‌های اثرات پژوهش‌های سلامت نسخه پژوهشگر


فرم شماره ۱: پرسشنامه طرح " ارزشیابی تاثیرات پژوهش های انجام شده در دانشگاه های علوم پزشکی"

کلید واژه ها: برنامه ارزشیابی تاثیرات پژوهش های انجام شده آغاز برنامه ارزشیابی تاثیرات پژوهش های سلامت در دانشگاه ها


نظر شما :