همایش کویید-۱۹ و نظام سلامت

۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۸:۴۹ کد : ۶۱۰۱ همایش ها
تعداد بازدید:۱۳
اولین همایش بین المللی "کوید ۱۹ و نظام سلامت: درس های آموخته" از تاریخ ۴ خردادماه ۱۴۰۰ در دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد. علاقمندان می توانند مقالات مرتبط خود را حداکثر تا۶ اردیبهشت ماه بارگزاری نمایند.
همایش کویید-۱۹ و نظام سلامت

محورهای این همایش:

 • خدمات پیشگیرانه، غربالگری، اطلاع رسانی، آموزش عمومی و دستورالعمل های بهداشتی
 • ایمن سازی همگانی برعیله کووید ۱۹
 • تشخیص، مراقبت، درمان و پیامدها
 • کووید ۱۹ و سلامت روان
 • مشارکت های مردمی، نیروهای داوطلب و سازمان های مدنی و غیردولتی
 • قانونگذاری، سیاستگذاری، حمایت طلبی، همکاری بین بخشی و شبکه سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • بسیج منابع، ظرفیت سازی و توانمند سازی
 • مدیریت بحران
 • میزان دسترسی گروه های آسیب پذیر و در معرض خطر به خدمات درمانی
 • وضعیت ارائه سایر خدمات بهداشتی و درمانی در جریان همه گیری کووید ۱۹
 • نظام ثبت و گزارش دهی، پایش و ارزشیابی مداخلات مقابله با همه گیری کووید ۱۹
 • نقش نظام آموزش پزشکی در همه گیری کووید ۱۹

علاقمندان می توانند مقالات خود را در سامانه همایش به آدرس http://covid۱۹.zums.ac.ir/ سابمیت نمایند.

کلید واژه ها: همایش کویید-۱۹ و نظام سلامت کویید-۱۹ کرونا همایش آنلاین دانشگاه علوم پزشکی زنجان


نظر شما :