کارگاه‌های برگزار شده اخلاق سال ۱۳۹۷

 

 

کارگاه اخلاق در پژوهش بر روی نمونه های خون و بافت دریافت فایل
کارگاه قوانین و مقررات اخلاقی در مطالعات علوم پزشکی دریافت فایل
کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی (1) دریافت فایل
کارگاه معیارهای نویسندگی دریافت فایل
کارگاه اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی (1) دریافت فایل
کارگاه اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی (2) دریافت فایل
کارگاه ارزیابی سود و زیان در مطالعات علوم پزشکی دریافت فایل
کارگاه اصول رازداری در مطالعات علوم پزشکی دریافت فایل
کارگاه نحوه اخذ رضایت آگاهانه در مطالعات علوم پزشکی دریافت فایل

 

کلید واژه ها: کارگاه اخلاق