معاون تحقیقات و فناوری

تعداد بازدید:۹۹۲۴
معاون تحقیقات و فناوری

 

نام و نام خانوادگی

بهزاد گرمابی

مدرک و رشته تحصیلی

دکتری تخصصی علوم اعصاب

پست سازمانی

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

آدرس پست الکترونیک

vcr@shmu.ac.ir

تلفن تماس

۰۲۳-۳۲۳۹۶۷۱۱۴

۰۲۳-۳۲۳۹۵۰۵۴ (داخلی۵۲۷)

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲