معاون تحقیقات و فناوری

تعداد بازدید:۹۱۶۲
معاون تحقیقات و فناوری

 

نام و نام خانوادگی

محمدحسن امامیان

مدرک و رشته تحصیلی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

پست سازمانی

معاون تحقیقات و فناوری

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

آدرس پست الکترونیک

emamian@shmu.ac.ir

تلفن تماس

۰۲۳-۳۲۳۹۶۷۱۱۴

۰۲۳-۳۲۳۹۵۰۵۴ (داخلی۵۲۷)

آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۳۹۹