مطالب مرتبط با کلید واژه

مجلات نامعتبر


وبینار کشوری شناسایی مجلات چپاولگر

وبینار کشوری شناسایی مجلات چپاولگر

معاونت تحقیقات و فناوری دانشـگاه علوم پزشـکی بوشهر وبینار کشوری شناسایی مجلات چپاولگر ( دوری از مجلات نامعتبر در انتشار برون داد پژوهش ) را در روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۴ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار می کند.

ادامه مطلب

مجلات نامعتبر

همکاران ارجمند؛ پژوهشگران گرامی، دانشجویان محترم با توجه به رشد بی سابقه مجلات غیر معتبر در کشورهای مختلف که گاها در پایگاه های معتبری چون PubMed نیز نمایه می شوند (مانند Global Journal of Health Science)  همچنین با عنایت به رسالت دانشگاه در توسعه علم ...