مطالب مرتبط با کلید واژه

مجلات


مجلات نامعتبر

همکاران ارجمند؛ پژوهشگران گرامی، دانشجویان محترم با توجه به رشد بی سابقه مجلات غیر معتبر در کشورهای مختلف که گاها در پایگاه های معتبری چون PubMed نیز نمایه می شوند (مانند Global Journal of Health Science)  همچنین با عنایت به رسالت دانشگاه در توسعه علم ...