سیاه‌پوشان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در آستانه ماه محرم

۳۱ تیر ۱۴۰۲ | ۱۰:۵۹ ۱۱

در آستانه ماه سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به همت امور فرهنگی این دانشگاه رخت عزا بر تن کرد.

سیاه‌پوشان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در آستانه ماه محرم
سیاه‌پوشان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در آستانه ماه محرم
سیاه‌پوشان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در آستانه ماه محرم
سیاه‌پوشان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در آستانه ماه محرم
سیاه‌پوشان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در آستانه ماه محرم
سیاه‌پوشان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در آستانه ماه محرم
سیاه‌پوشان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در آستانه ماه محرم
سیاه‌پوشان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در آستانه ماه محرم
سیاه‌پوشان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در آستانه ماه محرم
سیاه‌پوشان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در آستانه ماه محرم
سیاه‌پوشان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در آستانه ماه محرم