معرفی اداره تغذیه

 

حفظ سلامت و بهداشت غذای دانشجویان از مهم ترین اهداف مدیریت امور دانشجویی می باشد، لذا به این منظور اداره تغذیه عهده دار مسئولیت نظارت بر تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان برای وعده های غذایی صبحانه، ناهار و شام با استفاده از مواد اولیه ی با کیفیت و بهداشتی و نیز رزرو و توزیع غذا در سلف سرویس ها و خوابگاهها از طریق سیستم اتوماسیون تغذیه می باشد .

 

اهم وظایف این اداره و واحدهای تابعه آن در ارائه غذای سالم به دانشجویان دانشکده ها و خوابگاههای دانشگاه عبارتند از :

  • نظارت بر تهیه به موقع مواد اولیه، طبخ غذا و توزیع آن در سلف سرویسها و خوابگاههای دانشگاه
  • نظارت برتامین تجهیزات مورد نیاز طبخ غذا
  • برگزاری مناقصه وانتخاب پیمانکار مناسب برای طبخ غذا
  • تدوین برنامه غذایی مناسب باتوجه به فصول سال و برآورده سازی نیازهای تغذیه ای دانشجویان از نظر میزان کالری، پروتئین، کربوهیدارت، چربی و ریزمغذی های لازم و استانداردسازی آن تحت نظر کارشناس تغذیه با لحاظ امکانات دانشگاه و نظارت بر اجرای برنامه غذایی
  • تهیه آنالیز مواد غذایی مورد نیاز برای هریک از غذاها
  • نظارت و کنترل دقیق بر میزان مصرف مواد غذایی و کیفیت مواد غذایی خریداری شده(براساس برندهای اعلام شده)
  • نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکار در آشپزخانه
  • نظارت و رسیدگی مستمربر امر بهداشت محیط های طبخ و توزیع غذا(آشپزخانه وسلف سرویس ها)
  • نظارت درتهیه و ارائه کارت بهداشتی و گواهی آموزشی پرسنل دخیل در امر تهیه و طبخ غذا ( نظارت بر عملکرد پیمانکار تغذیه )
  • کنترل بهداشت موادغذایی و تاریخ تولید و انقضاء آنها در تمامی مراحل تهیه غذا اعم از خرید موادغذایی استاندارد، نگهداری، آماده سازی، طبخ و توزیع غذا