کارشناسان

خانم نجمه السادات مظلومی

سمت : کارشناس مسئول امور دانشجویی

آقای علیرضا ایثاری
سمت : کارشناس امور دانشجویی

خانم ملیحه سادات موسوی اطهر

سمت : کارشناس امور دانشجویی

خانم نفیسه باقری

سمت: کارشناس امور دانشجویی

اهم وظایف :

۱- اقدام لازم در جهت اخذ اعتبار وامهای دانشجویی(تحصیلی ،مسکن ،ضروری،ودیعه مسکن ، وام  تبصره 2 (شهریه) و وام بنیاد علوی )

۳-اقدام لازم در رابطه با بیمه حوادث دانشجویان در یک سال تحصیلی

۵- هماهنگی لازم با اداره کل آموزش دانشگاه در رابطه با ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود

۶- پیگیری لازم در جهت اخذ  تعهر نامه محضری دانشجویان و ثبت در در پرتا تسهیلات توسط دانشجویان

7- اقدام لازم در جهت تنظیم لیست اسامی دانشجویان واجد شرایط دریافت وامهای دانشجویی در هر ترم تحصیلی و نظارت بر حسن انجام آنها

8-ارتباط  مستقیم با صندوق رفاه دانشجویان از طریق تلفن و سیستم یکپارچه on line  آن صندوق جهت ردو بدل کردن اطلاعات دانشجویان

9- کنترل لازم در جهت بازپرداخت وامهای پرداخت شده به دانشجویان

10- کنترل و ارسال فرمهای وضعیت اعلام بدهی فارغ التحصیلان

11- هماهنگی لازم با بانک های پرداخت کننده وامهای دانشجویی

12- نظارت بر توزیع لوازم کمک اموزشی بین دانشجویان

13- تهیه گزارشات ماهیانه و آمار عملکرد اداره رفاه دانشجویان

14- نظارت بر بایگانی مکاتبات اداره رفاه دانشجویان

15- نظارت بر خدمات پرسنل شاغل در اداره رفاه دانشجویان

16- انجام دیگر امور محوله از سوی مدیریت محترم دانشجویی

آدرس : میدان هفت تیر ، ساختمان مرکزی دانشگاه ، معاونت دانشجویی و فرهنگی ، امور دانشجویی

شماره تماس : 32395054 داخلی 113