واحد های مدیریت فرهنگی

 • توسعه فعالیت‌های قرآنی دانشجویان
 • هماهنگی و هدفمند سازی فعالیت‌های قرآنی
 • انجام مطالعات ویژه و برنامه‌ریزی در جهت تحول در فعالیت‌های قرآنی بر اساس نیازها و شرایط روز
 • پیشگیری از آسیب‌های فکری و فرهنگی ناشی از بی اطلاعی از فرهنگ قرآنی
 • جمع بندی و ارایه دیدگاه‌های دانشگاهیان در رابطه با مسایل آموزشی و پژوهشی و فرهنگی حول موضوع قرآن
 • دانش افزایی و توانمندسازی نیروهای فعال قرآنی در دانشگاه
 • تلاش در جهت تقویت فضای قرآنی و اخلاق دینی در محیط دانشگاه
 • بهره گیری گسترده از شبکه جهانی اینترنت در فعالیت‌های قرآنی دانشگاه‌ها
 • ترویج توأمان الفاظ و مفاهیم قرآن وعترت در میان نسل جوان و فرهیخته
 • اداره امور فرهنگی دانشجویان و کارکنان
 • برگزاری مراسم، مسابقات، برپایی نمایشگاه، جشنواره‌های فرهنگی هنری به مناسبت‌های ملی و مذهبی
 • هماهنگی برنامه تشکل‌های دانشجویی
 • هماهنگی برنامه‌های کانون‌های دانشجویی
 • نظارت بر فعالیت واحد سمعی و بصری و امور تبلیغات
 • چاپ و انتشار نشریات دانشجویی
 • اداره امور فوق برنامه
 • برگزاری اردوهای دانشجویی
 • نظارت و هماهنگی برنامه ریزی و برپایی کلاس‌های فوق برنامه (نحوه قرارداد با مربیان و ... )
 • برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه در سطح خوابگاه‌های دانشجویی
 • انتخاب رابطین فوق برنامه و کتابخانه و تعیین شرح وظایف هریک و نظارت بر برنامه‌ریزی فرهنگی و نحوه عملکرد این رابطین
 • دبیرخانه‌های فرهنگی در دانشگاه
 • دبیرخانه شورای فرهنگی دانشگاه
 • دبیرخانه هیات نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه
 • دبیرخانه کمیته انطباق دانشگاه
 • دبیرخانه شورای امر به معروف و نهی از منکر
 • دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات
 • دبیرخانه ستاد نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویان دانشگاه
 • دبیرخانه ستاد فعالیت‌های جهادی دانشگاه
 • دبیرخانه کرسی‌های آزاد اندیشی
 • دبیرخانه کمیته حجاب و عفاف دانشگاه
 • دبیرخانه شورای اطلاع رسانی مفدا