معرفی خوابگاهها

شرح وظایف خوابگاه های تابعه

 • پذیرش و اسکان دانشجویان در خوابگاه شامل واگذاری اتاق ، تحویل اموال و پذیرش اتاق به دانشجودر نیمسال اول و دوم سا ل تحصیلی و تابستان
 • کنترل غیبت و تأخیر دانشجویان
 • ایجاد شرایط مناسب برای سکونت دانشجویان
 • پیگیری و رفع مشکلات دانشجویان ساکن از طریق مدیریت امور خوابگاهها
 • جابجایی اتاق دانشجویان در دو نوبت از سال در صورت امکان (پایان هر نیم سال تحصیلی)
 • ارتباط با خانواده های دانشجویان
 • انجام امور مربوط به حضور و غیاب دانشجویان(در بخش خواهران)
 • انجام امور مربوط به پذیرش مهمان
 •  
 • مراقبت و حفظ ایمنی افراد و ساختمانها و اموال خوابگاه

اموال عمومی خوابگاه برای شما و  امانت نزد شماست، بیاییم در نگهداری آنها بیشتر بکوشیم

امکانات خوابگاهها

خوابگاه ها دارای امکانات عمومی و امکانات اختصاصی (داخل اتاقها ) می باشد.

امکانات عمومی

خوابگاه ها دارای نمازخانه، سالن مطالعه،سالن تلویزیون ، سایت کامپیوترو اینترنت ، اتاق ورزش ، اجاق گاز،تلویزیون،جارو برقی،یخچال،ماشین لباسشوئی ،اطو و... می باشد.

امکانات اتاقها

اتاقها مجهز به اینترنت پر سرعت ، تخت ، فرش و موکت  ، یخچال ، میز و صندلی بوده و تهیه سایر لوازم شخصی مورد نیاز به عهده دانشجو می باشد.

سرپرستان خوابگاه ها

سرپرست خوابگاه یاس :

خانم مرضیه رضوانی                      شماره تماس 02332345491

سرپرست خوابگاه نرگس :

خانم معصومه حسن زاده            شماره تماس 02332366801

سرپرست خوابگاه شقایق:

عطیه عباسی

خانم عطیه عباسی               شماره تماس: 12-02332330611 داخلی 11 و 12

سرپرست خوابگاه سامان :

آقای نعمت الله سعیدی             شماره تماس 02332280350

سرپرست خوابگاه سپهر:

سید محمد بوجاریان

آقای سید محمد بوجاریان        شماره تماس: 02332281630

شرح وظایف اداره امور خوابگاه‌ها:

 • اسکان دانشجویان جدیدالورود مهرماه و بهمن ماه در خوابگاه های مجردی و متأهلی
 • اسکان دانشجو یان متقاضی خوابگاه تابستانی
 • برنامه ریزی بمنظور پذیرش واسکان دانشجویان متقاضی در خوابگاه‌ها، اعم از پسران، دختران، دانشجویان متأهل در حد توان و امکانات خوابگاهی
 • نظارت کمی وکیفی امور جاری خوابگاه ها شامل خدمات ،تاسیسات ، امور اداری پرسنل تحت پوشش وارتباط وهماهنگی بر نحوه فعالیتهای تشکل های دانشجویی در خوابگاه‌ها
 • پیش بینی به موقع نیازهای خدماتی، تاسیساتی، تعمیرات واقلام ضروری جهت تجهیز خوابگاه‌ها
 • انجام طرح های تحقیقاتی در زمینه نیاز سنجی خدمات ضروری خوابگاه‌ها ونظر سنجی از میزان رضایت ساکنین خوابگاه و... در جهت تکریم ارباب رجوع وجلب رضایت دانشجویان
 • تدوین راهبردهای ارائه خدمات به مشتریان درقالب (تنظیم منشور اخلاقی اداره امور خوابگاه‌ها، منشور حقوق شهروندی در نظام مقررات خوابگاهی و... ) در جهت بستر سازی دسترسی دانشجویان به اطلاعات ورفع نیازهای ساکنین، در کوتاه ترین فرصت ممکن
 • هماهنگی با مرکز مشاوره وراهنمایی دانشجویان درجهت تقویت وتأمین سلامت رفتاری، عاطفی واجتماعی ساکنین
 • انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان ساکن در خوابگاه
 • فراهم نمودن محیط خوابگاه به نحو مناسب و در حدتوان جهت اسکان دانشجویان
 • انتقال مشکلات خوابگاه‌ها به مسئولین معاونت دانشجویی جهت رفع هرچه سریعتر آنها و پیگیری تا رفع مشکل
 • ایجاد هماهنگی با سایر واحدهای سازمانی