سرپرست مدیریت تعالی فرهنگی

اسماعیل عاشوریان مقدم

سرپرست مدیریت تعالی فرهنگی و ارزش پروری 

  • شماره تماس : 02332395054 داخلی 131

شرح وظایف

  • کوشش در مورد شناخت و تشویق دانشجویان در رشته‌های گوناگون هنر با توجه به نیازها و ضوابط شرعی از طریق نظارت بر ایجاد کانونهای دانشجویی
  • فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد و شکوفایی استعدادهای خلاق هنری و ادبی و ارشاد و تشویق هنرمندان، مؤلفان، مترجمان و ناشران متعهد در جهت پژوهش و آفرینش و عرضه آثار ارزشمند هنر و فرهنگ اسلامی
  • کوشش در شناساندن انقلاب و فرهنگ و تمدن اسلامی با استفاده از وسایل و امکانات هنری و اجرای برنامه‌های انتشاراتی.
  • کوشش در بالابردن سطح آگاهی و فرهنگ اسلامی دانشجویان ازراه تهیه و اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و سمعی و بصری و ایجاد و توسعه نمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و موزه‌ها.
  • نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های لازم در زمینه‌های بهره‌برداری آموزشی فرهنگی دانشجویان از اماکن مذهبی، کاخها و بناهای تاریخی و تاسیساتی سیاحتی.
  • شرکت در انجمنها، شوراها، کمیسیونها و جلسات مربوط به امور فرهنگی و هنری.
  • نظارت بر اجرای صحیح قانون مطبوعات و نشریات و تالیف و ترجمه در حوزه تحت سرپرستی.
  • نظارت بر اجرای تحقیقات اجتماعی و جمع‌آوری کلیه اطلاعات و مدارک و اسناد فرهنگی.
  • نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای واحدهای واگذار شده تحت سرپرستی.