تسهیلات رفاهی

·         وام تحصیلی و مسکن

وام تحصیلی و مسکن در هر نیمسال و بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می گردد .  نیمسال اول هر سال تحصیلی طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجویان ۴ ماه و ۱۵ روز  و نیمسال دوم هر سال تحصیلی ۵ ماه و ۱۵ روز محاسبه می گردد .

وام سه برابر : برای دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاه که در آزمون های سراسری سازمان سنجش و وزارت بهداشت  و درمان متناسب با منابع صندوق حداکثر تا سه برابر سرانه مصوب وام تحصیلی و ضروری ( سه برابر پایه) قابل پرداخت به دانشجویان عادی ، براساس دستورالعمل و ضوابط تعیین شده دانشجویان ممتاز و نمونه ، با تشخیص معاونت و تصویب هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان قابل پرداخت می باشد .

·         وام ضروری

به وامی اطلاق میشود که یکبار در طول تحصیل به دانشجویان روزانه از سوی صندوق رفاه دانشجویان تعلق میگیرد و می بایست پس از گذشت یک سال از شروع به تحصیل نسبت به دریافت این وام اقدام فرمایند .

·         ودیعه مسکن

درراستای تامین بخشی از نیازهای دانشجویان ، به دانشجویان متاهلی که فاقد خوابگاه و دارای مسکن اجاره ای میباشند با ارائه مدارک مورد نیاز ازسوی صندوق رفاه دانشجویان وام ودیعه مسکن بصورت قرض الحسنه تعلق می گیرد.

شایان ذکراست دانشجویان می بایستی هنگام انجام مراحل فارغ التحصیلی نسبت به عودت وام به صندوق اقدام نمایند.

·         وام تبصره ۲(شهریه روزانه)

وام تبصره ۲( روزانه ) مخصوص دانشجویان  دوره روزانه دانشگاه :‌این وام به دانشجویان مازاد شهریه پرداز جهت کمک به پرداخت شهریه طبق آیین نامه و مقررات صندوق رفاه دانشجویان در هر نیمسال با احتساب شهریه هر فرد بر اساس واحد های انتخابی دانشجو در آن ترم به حساب آموزش دانشکده های مربوطه واریز می گردد . 

·       وام قرض الحسنه موسسه بنیاد علوی

این وام براساس موافقت نامه فی مابین صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و موسسه بنیاد علوی جهت حمایت از دانشجویان محروم مستعد که از سوی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه معرفی می شوند پرداخت می گردد . این وام همانند وام تحصیلی به صورت ترمی با ارائه مدارک که شامل تکمیل فرم درخواست و ضامن با گواهی کسر از حقوق می باشد، پرداخت می گردد.