مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

ریحانه جعفری

مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

شماره تماس : 02332394850

نمابر : 02332394110 ، 02332395009

 

شرح وظایف :

۱.هماهنگی و تعیین وقت ملاقات حضوری اشخاص(دانشجویان، کارکنان و...) با سرپرست مربوط

۲.پاسخگوئی مناسب به تلفن های دفتر و مراجعین حضوری و راهنمایی آنها

۳.تنظیم جلساتی که در دفتر معاونت تشکیل می­شود، پیگیری و آماده نمودن دستور جلسات و...

۴.پیگیری کلیه امور ارجاعی از سوی سرپرست و ارائه گزارش های درخواستی به ایشان

۵.ابلاغ دستورات صادره از سوی سرپرست به کلیه واحدهای ذیربط و پیگیری آنها تا وصول نتیجه

۶.تهیه پیش نویس مکاتبات و نامه های ضروری

۷.جمع آوری و آماده نمودن اطلاعات مورد نیاز سرپرست

۸.انجام کلیه امور مربوط به شورای فرهنگی دانشگاه

9. انجام کلیه امور مربوط به کمیته انطباق دانشگاه

10.انجام کلیه امور مربوط به کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ماده ۱ آیین­‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه

11.پیگیری وانجام سایر امور محوله از سوی سرپرست