ارتباط با دانش آموختگان

تعداد بازدید:۱۲۱

همیشه نیروی انسانی به عنوان بزرگترین و با ارزش‌ترین دارایی و سرمایه هر سازمانی محسوب می‌شود. دانش آموختگان دانشگاه ها در بسیاری از مراکز تحقیقاتی بهداشتی و درمانی کشور مشغول به کار و فعالیت بوده و بسیاری از آنها در طول زندگی شغلی و تخصصی خود منشا اثرات قابل توجهی بوده و هستند. بنابراین دانشگاه باید بعد از اتمام تحصیل در حد توان از تجارب و دانش مفید آنان در جهت بهبود و بالندگی دانشگاه بهره مند شود. در همین جهت دانشکده پیراپزشکی سعی دارد یک راه ارتباطی برای حفظ ارتباط با دانش آموختگان خود ایجاد نماید، که از  این طریق هم دانشکده جهت رشد و ارتقای خود از ظرفیت موجود دانش‌آموختگان بهره ببرد، و هم دانش‌آموختگان برای کسب موقعیت‌های مناسب حرفه‌ای و موفقیت در مسیر تحقق بخشیدن به ایده‌های خود از حمایت های دانشکده بهره مند گردند. لذا از همه دانش‌آموختگان فرهیخته دانشکده پیراپزشکی دعوت می‌نماییم تا ما را برای رسیدن به این مهم یاری نمایند.

از جمله اهداف ارتباط با دانش آموختگان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1-  با ایجاد ارتباط با دانش آموختگان دانشکده می‌توان از استعدادها، توان، تجربه، تخصص، نفوذ و اعتبار آنان در جهت توسعه بیش از پیش دانشکده بهره مند گردید.

2- اعتلا و ارتقا جایگاه دانشکده در صدر این اهداف قرار دارد. دانشکده پراپزشکی می‌تواند از نفوذ و اعتبار دانش آموختگان خود که در قسمت های مختلف مشغول به کار و فعالیت هستند، بهره ببرد. ایجاد ارتباط علمی قویتر و گسترده تر و تعامل با مراکز علمی کشور و حتی دنیا از طریق دانش آموختگان، زمینه مناسبی را برای بهره مندی دانشکده از این تعامل فراهم می سازد.

3-  از جمله اهداف دیگر می توان به ایجاد ارتباط علمی بین اعضای رشته‌های مختلف دانش آموختگان دانشکده و ایجاد زمینه ارتقا علمی، تکمیل دانش، تجربه و تخصص اعضا اشاره نمود.

 

ارتباط دانش آموختگان گرامی با دانشکده پیراپزشکی :

graduated.alliedmed.shmu@gmail.com 

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۴۰۰