اخبار

برگزاری جلسه آموزش پاسخگو

برگزاری جلسه آموزش پاسخگو

جلسه آموزش پاسخگو در روز دوشنبه مورخ ۱۸ اسفند ماه با حضور سرپرست محترم مرکز مطالعات، مسئول محترم بسته آموزش پاسخگو و کارشناسان مربوطه در خصوص بستر سازی توسعه آموزش پاسخگو برگزار گردید.

ادامه مطلب
جلسه بررسی طرح نوآورانه

جلسه بررسی طرح نوآورانه

جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص طرح نوآورانه آقای دکتر صیدآبادی و آقای دکتر شیبانی در روز سه شنبه مورخ ۲۸ بهمن ماه در مرکز مطالعات برگزار گردید.

ادامه مطلب