آزمون ها

برگزاری آزمون الکترونیک جامع داروسازی
قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون الکترونیک جامع داروسازی

برگزاری آزمون الکترونیک جامع داروسازی

آزمون الکترونیک جامع داروسازی، روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۸/۲،ساعت ۹ صبح در سالن مجازی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار می گردد

ادامه مطلب