شرح وظایف امور دانش آموختگان

 

           اداره امور دانش آموختگان دانشگاه زیر مجموعه اداره کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد.یکی از وظایف مهم این اداره دانش آموخته نمودن دانشجویان در کلیه مقاطع (کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد- دکتری‌حرفه ای- phd ) می باشدکه ‌این امر از اهم کارهای آموزشی است. به عبارت دیگر هر دانشجوکه کلیه واحدهای درسی و مراحل آموزشی دوره تحصیلی را برابر مصوبات شورای عالی برنامه ریزی  و  بر اساس مقررات و آئین نامه های مربوطه با موفقیت گذرانده باشد، دانش آموخته آن رشته تلقی می شود.

 

 

 

1-اعلام اسامی دانش آموختگان به اداره کل آموزش و دانشکده مربوطه

الف)بررسی کارنامه کل و واحد های دانشجو جهت مشخص شدن اینکه دانشجو تمام واحد های دوره را گذرانده باشد.

ب)اعلام تاریخ فراغت از تحصیل دانش آموختگان.

پ)اخذ و تائید کارنامه کل دانش آموختگان از دانشکده و پیگیری جهت اخذامضاهای بعدی و بایگانی آن.

ت)امضاء برگه تسویه حساب دانش آموختگان.

 

2-تکمیل فرم فراغت از تحصیل دانش آموختگان و ارسال آن از طریق برنامه پروتال به وزارتخانه

الف)درخواست پرونده دانش آموخته از اداره آموزش دانشکده و تکمیل فرم فراغت از تحصیل بر اساس مدارک داخل پرونده.

ب)ثبت فرم فراغت و تائید وسپس اخذ تائید نهایی از معاونت آموزشی دانشگاه و ارسال فرم از طریق پروتال به وزارتخانه و پیگیری جهت تائید آن و در صورت اشکال بر طرف کردن مشکل و ارسال  و تائید مجدد.

 

3-صدور تائیدیه تحصیلی

الف)تائیدیه تحصیلی و ریز نمرات جهت افرادی که در مقاطع بالاتر پذیرفته می شوند.

ب)تائیدیه تحصیلی جهت بکارگیری و استخدام افراد.

پ)تائیدیه گواهی معدل جهت شرکت در آزمون مقاطع بالاتر.

ت)تائید گواهی نامه موقت تحصیلی و دانشنامه و ریزنمرات افراد و الصاق فتوکپی برابر با اصل.

 

4- استعلام از مدیریت امور دانشجوئی به منظور اعلام بهره مندی دانش آموخته از امکانات صندوقهای رفاه "جهت صدور هر گونه تائیدیه و گواهی و مدرک."

 

5-صدور گواهی نامه موقت تحصیلی جهت افراد متقاضی.

6-صدور دانشنامه  افراد دانش آموخته و پیگیری جهت گرفتن امضاهای لازم و سپس بایگانی آن در واحد.

7-صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی.

8- دریافت مدارک و تحویل گواهینامه موقت تحصیلی به دانش آموختگان درخواست کننده.

9-دریافت مدارک و تحویل دانش نامه و ریز نمرات و مدارک ثبت نامی به دانش آموختگان.

10-ارائه آمار دانش آموختگان به واحد های درخواست کننده.

12-اعمال بخشنامه و دستورالعمل های موجود و جدید .  

13- مکاتبات با دانشگاه های خارج از کشور  ( فرم شماره 12)