اطلاعات تماس ستاد دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتداخلی مستقیم
-خانم نوروزیآزمایشگاه516-
-خانم فضلیآزمایشگاه540-
-دفترامور بین المللامور بین الملل22632391609
-دکتر یعقوبیامور بین الملل312-
-خانم رسولی و اقای حیدریامور عمومی207-
-کارپردازیامور عمومی111-
-خانم درخشانامور عمومی119-
-آقای میرحسینیامور عمومی124-
-آقای کلاته هائی و خانم قرائیامور عمومی125-
-آقای سعادت و آقای احمدیامور مالی58032393810
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۹