اطلاعات تماس ستاد دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتداخلی مستقیم
-خانم دکتر گلیمعاونت تحقیقات و فناوری-32394499
-خانم میری (مجله دانش و تندرستی)معاونت تحقیقات و فناوری-32394111
-دفتر مجله انگلیسیمعاونت تحقیقات و فناوری--
-خانم دکتر خرم روز و خانم دکتر فردید و خانم زارعمعاونت تحقیقات و فناوری-32394091
-خانم طاهریمعاونت آموزشی-32395005
-خانم دکتر غلامیحوزه ریاست--
-ساختمان البرزسایر-۳۲۳۹۳۸۰۳-۹
-معاونت بهداشتیسایر-32237441
-بیمارستان امام حسینسایر-۳۲۲۳۴۲۰۰۱-۹
-بیمارستان بهارسایر-32224091
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۹